ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА LIFE&TRAVEL.net

Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с ползването на Life&Travel.net и публикуваната в сайта информация.

2. По смисъла на настоящите Общи условия, Life&Travel.net обхваща всички интернет страници и услуги, включително безплатното електронно списание Life&Travel.net и каталозите, намиращи се на домейна www.lifeandtravel.net.

3. С посещаването на www.lifeandtravel.net или ползването на публикувана в Life&Travel.net информация, потребителите се съгласяват безусловно, изцяло приемат и се задължават да спазват тези Общи условия, срещу което получават право да използват безплатно за лични и нетърговски цели информацията, публикувана в сайта.

4. Life&Travel.net не осъществява връзка и не носи отговорност за качествата на продукти и за дейността на специалисти, фирми и други лица, препоръчани/рекламирани в сайта.

При необходимост, можете да се свържете със специалист, фирма и други лица, на посочени от тях телефони за връзка, имейли, адрес и други възможности за комуникация.

5. Преди пристъпване към прилагането на програми, упражнения, диети, хранителни режими, продукти и лекарства, посочени в този или друг сайт, потребителите, следва да се съобразят със своето физическо и здравословно състояние и при необходимост, да се консултират с лекар.

6. Нито една от публикуваните в този или друг сайт програми, упражнения, диети, хранителни режими, лекарства и продукти не замества, предписано от лекар лечение или медикаменти.

7. Life&Travel.net е електронно издание - част от групата на Cinderella.bg.

8. "Синдерела БГ" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни.

9. Life&Travel.net гарантира, че предоставените от потребителите лични данни, ще се обработват и съхраняват единствено във връзка с дейността и при стриктно спазване на изискванията на действащите нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

10. Life&Travel.net гарантира, че личните данни на потребителите няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи и при направено искане от компетентен орган. Вижте още в ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ>

11. Life&Travel.net не носи отговорност за загуби и вреди, настъпили вследствие ползването на Life&Travel.net или на публикувана в него информация, както и вследствие невъзможност да се ползва сайта или публикувана в него информация.

12. Life&Travel.net не носи отговорност за съдържащата се информация в сайтове, към които Life&Travel.net препраща, както и за загуби и вреди, настъпили вследствие на ползване на който и да е сайт и публикувана в него информация или невъзможност да бъдат ползвани.

13. Life&Travel.net си запазва правото да извършва промени в Life&Travel.net, както и да преустановява или ограничава достъпа до сайта по всяко време, като няма задължение да уведомява за това потребителите, нито да посочва причините.

14. Цялото съдържание на Life&Travel.net е предмет на авторско право и е защитено от българското законодателство. Всички права са запазени.

В сайта са използвани авторски снимки, както и снимки от Pixabay, Depositphotos и GraphicStock.

15. Възпроизвеждането на  каквато и да е част от съдържанието или информацията в сайта, или части от нея, без изрично писмено разрешение на Life&Travel.net, е забранено и представлява нарушение на авторските права.

16. Забраната по т. 15 не се отнася за възпроизвеждане на информация, публикувана в Life&Travel.net, или части от нея, когато възпроизвеждането се извършва във Facebook или Twitter чрез препращане до уеб адреса, YouTube канала или Facebook страницата на Life&Travel.net.

17. Цитирането на информация, публикувана в Life&Travel.net или части от нея, се допуска единствено със задължително посочване на авторството и уеб адреса на Life&Travel.net.

18. Авторските права върху публикации в Life&Travel.net с посочен автор, принадлежат на лицето, посочено като техен автор. В тези случаи Life&Travel.net не носи отговорност при възникнали спорове относно авторски права върху публикация или части от нея. Отговорност носи авторът на публикацията.

19. Life&Travel.net може да издава и изпраща периодично, по електронен път, безплатни електронни издания на потребители, които са заявили изрично желание за това чрез абониране.

20. С абонирането за издания от групата на Cinderella.bg, попълването на електронния си адрес (имейл) във формата за контакт или изпращането на съобщение на електронната поща на Life&Travel.net, потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения от групата на Cinderella.bg на посочените от тях електронни адреси (имейли).

21. Всеки потребител, абониран за издания от групата на Cinderella.bg може да се откаже от тяхното получаване, по всяко време, чрез отписване. В този случай абонатът автоматично се изключва от списъка с абонати.

22. Life&Travel.net си запазва правото да изключва потребители от списъка на абонатите си, както и да преустанови изготвянето и изпращането на списание, каталози и други издания.

23. Life&Travel.net използва "бисквитки" (cookies), които имат за цел да подобрят потребителското изживяване. Бисквитките изпълняват множество различни функции и по никакъв начин не са свързани и не разкриват лични данни на потребители на сайта. Вижте още в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ>

24. Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът изпраща до браузера на потребител. Всички съвременни браузъри позволяват да се променят настройките за бисквитки, както и изтриването на бисквитките.

25. По отношение на приемане и публикуване на реклами в Life&Travel.net се прилагат Общите условия за публикуване на реклами в издания на Cinderella.bg.

26. Неразделна част от Общите условия за ползване на сайта са Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките.

27. Life&Travel.net си запазва правото да променя настоящите Общи условия като своевременно  публикува промените на сайта. За актуални се считат Общите условия за ползване, публикувани на уеб адреса на Life&Travel.net.