АНГЕЛСКИ ЧИСЛА

Ангелски числа

Ангелите правят всичко зависещо от тях, за да привлекат вниманието ни и да общуват с нас. Те не ни оставят сами и се опитват да ни помагат и предупреждават за предстоящите важни събития. За съжаление ние не винаги разчитаме техните знаци. Ангелски знаци могат да бъдат повтаряща се песен, картина или едни и същи повтарящи се цифри.

Много често ангелите изпращат съобщения, като ни показват последователност от цифри - например можете да видите цифровата последователност 111 и ще ви се струва, че винаги, когато погледнете часовника, той показва 1:11 или 11:11, или ще виждате тази последователност в номера на коли, телефонни номера и др.

Разясняването на ангелските знаци и конкретно поредиците от числа, които ни изпращат, достига до нас благодарение на Дорийн Върчу. Разгледайте посочените основни значения на някои цифрови последователности и разчетете знаците на своите ангели.

ВИЖТЕ ОЩЕ СТАТИИ