numbrs-abstract-background_f1fzIhP_-compressor

Квадрат на съдбата - Разгадаване на матрицата

След като попълнихте матрицата, като използвахте датата си на раждане и направихте необходимите изчисления, вижте какви числа създават вибрации в живота ви.

 

Разгадаване на матрицата

Разгледайте вашата лична матрица. Какви цифри има там? Кои се повтарят? Кои липсват? Има ли запълнени редове, колони и диагонали? Разгадайте своята лична матрица като ползвате поясненията по-долу и значенията на цифрите, колко пъти се повтарят, значенията на редовете, колоните и диагоналите и т.н.

Значение на цифрите

Когато разгадавате матрицата си, обърнете внимание кои цифри присъстват там, колко цифри има в отделните квадрати, а също и кои цифри липсват. Вижте тяхното значение:

Цифрата 1 символизира волята, силата на характера, желанието за власт, уникалност, божественост и егоизъм;

Цифрата 2 определя енергията на действието и общуването, емоцията, контактност с хората и възможността за компромиси;

Цифрата 3 показва интерес към точните науки и техниката, любопитство;

Цифрата 4 символизира здравословното състояние и физическата сила на човека;

Цифрата 5 се отнася към логиката и интуицията, умението за прогнозиране и планиране, както и влиянието на авторитетите;

Цифрата 6 отговаря за майсторството в битов план, физическия труд, стремежа на човек да подчинява другите, злобата, бунта и разрушението;

Цифрата 7 е знакът на ангела, на късмета, показва възможност на човека да променя чуждата и своята съдбата, концентрацията, духовното развитие;

Цифрата 8 символизира добротата, изпитанията, търпението, отговорността, дълг спрямо родители и близки;

Цифрата 9 отговаря за паметта, пророчеството, ясновидството, фантазията, злопаметност, заблуди, пристрастяване.

Когато в някой квадрат няма цифри, това означава, че качеството, не се проявява в човека или е много слабо развито;

Една цифра – качеството е слабо проявено, но човекът, се стреми да покаже, че го притежава;

Две цифри - качеството е нормално развито и е проявено в достатъчна степен;

Три или четири цифри - много добре развито качество;

Пет цифри - максимална степен на развитие на качеството, възможно е да пречи на другите характеристики на човека;

Шест и повече цифри - прекомерно развитие, претоварване. В тези случаи е напълно вероятно претоварването да пречи на останалите характеристики на човека.

Значение на редовете, колоните и диагоналите

Според Питагор, когато ред, колона или диагонал от личната матрица е запълнен (т.е. и трите числа са попълнени), това показва сила на характера в съответното направление. Когато ред, колона или диагонал е напълно празен (т.е. без нито едно число), това също дава важна информация за човека и показва слабост на характера в това направление. Разгледайте кои редове, колони и диагонали са попълнени в личната ви матрица и вижте тяхното значение.

Редове:

Първи ред (1, 4 и 7) – Целеустременост. Показва целеустременост и умение на човека да си поставя цели;

Втори ред (2, 5 и 8) – Привързаност към семейството. Показва стремежа на човека да има семейство и привързаност към него;

Трети ред (3, 6 и 9) – Стабилност. Показва стабилност на характера, навици, революционност;

Колони:

Първа колона (1, 2 и 3) – Самооценка. Показва желание на човека да се открои от тълпата;

Втора колона (4, 5 и 6) – Осигуряване на семейството. Показва стремеж на човека към материалната издръжка на семейството;

Трета колона (7, 8 и 9) – Сила на таланта. Показва, че човекът притежава таланти.

Диагонали:

Възходящ диагонал (3, 5 и 7) – Диагонал на плътта. Показва сила на темперамента, плътски потребности;

Низходящ диагонал (1, 5 и 9) – Духовен диагонал, божествено начало. Показва стремежа на човека към духовното, духовно общуване.

ВИЖТЕ ОЩЕ СТАТИИ