123-compressor

Път на живота 6

НАГЛАСА

С път на живота 6 ще разберете какво значи отговорност. Научете се да синхронизирате вибрациите в живота си и в живота на човека, с когото сте свързани.

Ще ви се наложи да се справяте със семейни проблеми и да поемете грижата за по- слабите си братя и сестри. Ще давате духовна или материална подкрепа на нуждаещите се.

Не натрапвайте идеалите си на другите.

Шестицата е насочена към семейството, обществото, държавата или света.

ВИЖТЕ ОЩЕ СТАТИИ