purple-grapes-tourism-bulgaria-life-and-travel

Виното по българските земи

Българските земи са наследници на древни цивилизации, а виното е било неизменна част от историята на народите, населявали нашите земи. Траките са първите по българските земи, за които се знае че са владели тайната на винопроизводството и са използвали вино в религиозните си ритуали.

Култът на траките и Светилището на Дионис

Култът към Дионис по нашите земи е наистина много стар. Археологическите находки свидетелстват, че Дионис е едно от най - почитаните божества, но вероятно под друго име - Загрей. Наричали го още Бакхус или Бакх, а сред римляните е известен като Либер.

Дионис бил главно мъжко божество в Тракия. Траките вярвали, че той е син на Великата богиня майка. Всяка година през ранна пролет, траките празнували раждането на своя върховен бог, убит и разкъсан от титаните. Те вярвали, че заедно с него цялата природа се събуждала за нов живот. Празниците преминавали в пиене на вино, подрязване на лозята и разиграване на сцени от живота и смъртта на бога от кукери със страшни маски.

Главното светилище на траките било на бог Дионис. Светилището било кръгло, без покрив, с голям отвор в центъра и построено върху висок скален връх. На големия олтар жреците предсказвали бъдещето. 

Има свидетелства, че този храм на Дионис се намирал в свещения град на траките Перперикон, където археолозите са открили основите на зала с голям кръг.

Вижте повече за Перперикон и Светилището на Дионис>

Легендите за Дионис в гръцката митология

Дионис е един от главните богове в гръцката митология.

Според една от легендите, Динис бил син на Зевс и на тиванската принцеса Семела. Когато ревнивата Хера разбрала, че смъртната Семела е бременна от Зевс, тя й се явила като старица и посяла в нея съмнението, че именно бог е бащата на нероденото й дете, като накарала Семела да помоли Зевс да й докаже, че е бог и да покаже силата си. Зевс я увещал да не го моли за това, защото нямало смъртен, който да видел бог и да останел жив, но накрая отстъпил и Семела загинала от мълниите на Зевс. Според легендата, Зевс спасил нероденото си дете, като го зашил в бедрото си и няколко месеца по-късно се родил Дионис. По-късно Дионис станал съпруг на Ариадна, дъщерята на критския цар Минос.

Според друга версия Дионис бил син на Зевс и Персефона- владетелката на подземното царство, или на Семела. Ревнивата Хера отново се опитала да убие детето, този път като изпратила титаните да го разкъсат, като го примамят с играчки. Титаните се страхували, че Дионис ще наследи трона на Зевс и го преследвали, разкъсали и изяли части от тялото му. Зевс изпепелил с мълнията си титаните и от техния прах се родили хората. Това вярване е в основа на Дионисовите мистерии, тъй като се смятало, че във всеки човек е заложена частичка от Дионис, тоест божествена същност. Атина и Деметра успели да спасят сърцето на малкия Дионис и Зевс използвал сърцето, за да възстанови тялото му, като го поставил в утробата на Семела. Оттук наричат Дионис „дважди роден“. Някъде се казва, че Зевс дал на Семела да изяде сърцето на бебето, за да забременее.

Винопроизводството в България днес

Традициите, свързани с винопроизводството по нашите земи, не са се прекъснали до днес. Днес България се нарежда сред страните производителки на качествени вина. За любителите на тази напитка, почти всички винарски изби предлагат дегустация.

В България са обособени пет официални лозарски района, в зависимост от климата, почвите, релефа, обичаите и традициите. Те са:

♦ Дунавска равнина - Северен лозаро-винарски район,

♦ Розова долина - Подбалкански лозаро-винарски район,

♦ Черноморски - Източен лозаро-винарски район,

♦ Тракийска низина - Южен лозаро-винарски район,

♦ Долината на Струма - Югозападен лозаро-винарски район.

ВИЖТЕ ОЩЕ СТАТИИ